Vinc Moment Kontrol Nedir ?

Vinç yük moment kontrolü, CE 12999 standartlarına göre vinç kazalarına karşı ve operatörün ölümüne neden olabilen aşırı yükten dolayı kazadan koruma -emniyet- sistemidir. Avrupa Standartları CE 12999 / 211 versyonuna göre bu sistem elektronik olmalıdır. Bir takım hidrolik kilit valfler  uygulanması daha önceki CE versyonlarda yeterli iken, Yeni CE versyonu ile elektronik olması zorunlu hale getirilmiştir. Amaç daha fazla hasasiyet ve kendi kendini kontrol edebilir bir sistemi getirmek, dolaysiyle daha üst güvenlik standartları oluşturmaktır.

Fonksiyonel olarak, sistem pistonların üzerine bir takım basınç sensörleri monte ederek, basıncın belirli bir seviyeye yükselmesi halinde elektronik olarak fonksyonları kilitlemekten ibaretir. Böylece aşırı yüke geçmeden sistem kilitlenir ve emniyet dışı olaylar meydan gelmez. Üreticeden üreticiye sistemler değişmekte, ama temelinde sistem aynidir.

Paylaş